Skip to main content
Stretnutie absolventov 2003
| Táňa Pavlíková

Obdobie štúdia: 1999-2003

Študijný odbor: všeobecná sestra

Triedny učiteľ: PhDr. Andrea Kakalejčíková, PhDr. Tatiana Pavlíková 

A bolo veselo...20. mája v Dobrých časoch a boli to naozaj dobré časy. Plné láskavých spomienok, smiechu pri spoznávaní sa , radosti s milého stretnutia. 21 bývalých žiakov prišlo spomínať na študentské časy. A bolo na čo spomínať. Stretnutie mladých, krásnych a najmä úspešných ľudí poteší dušu každého učiteľa. O tom, že sú úspešní, svedčí aj to, že všetci tí, ktorí prišli pracujú v zdravotníctve, sú zanietení a odhodlaní tam vydržať a pracujú v nemocniciach od Košíc po Bratislavu . Dokonca niektorí z nich vyskúšali aj učiteľský chlebíček. Radosť stretnúť sa s nimi. O úspechu akcie svedčí aj to, že poniektorí prišli aj o hlas - toľko toho chceli povedať...

Vďaka za to, že sme mali možnosť sa s Vami stretnúť, vďaka za to, že ste aj vďaka nám úspešní, vďaka za to, že reprezentujete meno školy aj po 15 rokoch v dobrom.

Takže zase o 5 rokov, už teraz sa tešíme....

stretnutie absolventov 2003