Skip to main content
STRETNUTIE ABSOLVENTOV 1992
| Miro Bednár

STRETNUTIE ABSOLVENTOV 1992

Obdobie štúdia: 1988-1992

Študijný odbor: detská sestra

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Bednár

Stretnutie po: 25 rokoch

Už nikto nikdy viac

nevojde do triedy,

neotvorí triednu knihu

a nezapíše, že chýba ...

Už piate pomaturitné stretnutie absolventov sa uskutočnilo 27. septembra 2017. Začalo sa v budove školy "kontrolou prítomnosti" a každý sa pochválil novými informáciami o svojej práci aj súkromnom živote. Po týchto oficialitách sme sa v príjemnom prostredí reštaurácie "Marco restaurant“ už venovali spomienkam na krásne a nezabudnuteľné školské časy. Príjemný večer sme ukončili slovami: dovidenia o 5 rokov.