Skip to main content
Stretnutie absolventov 1996
| Miro Bednár

STRETNUTIE ABSOLVENTOV 1996

Obdobie štúdia: 1992-1996

Študijný odbor: všeobecná sestra

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Bednár Stretnutie po: 21 rokoch

Tretie pomaturitné stretnutie sa, trochu netradične – po 21 rokoch, uskutočnilo 3.júna 2017 v slávnostnej sále Reduta Celebration v Poprade. Z tridsiatich siedmych absolventiek sa ho zúčastnilo šestnásť, mnohé so svojimi partnermi a deťmi. Okrem tradičného spomínania na krásne školské časy, zaujímavých informáciách zo súčasného života „dievčat“ bolo stretnutie obohatené o kultúrny program v ktorom vystúpili šikovné ratolesti absolventiek. Za prípravu a realizáciu perfektného stretnutia z ktorého každý odchádzal s malým darčekom patrí poďakovanie Martine Žedenyiovej (Semanickej) a Beáte Tomečkovej (Skarupovej).