Skip to main content
Príbehy absolventov
| Daša Škodyová

Pre žiakov 1.až 4.ročníka a učiteľov školy pripravili absolventi našej školy. Cieľom akcie bolo ukázať dnešným žiakom možnosti v živote a porozprávať im svoj príbeh.

Moderátori: Sabína Scholtzová a Filip Kostroš

Hudobný hosť: Lydka Stašová

Príbehy: Monika Jakubčová, Eva Rodáková, Lucia Kapolková, Marek Živčák, Fero Majerský