Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2022
| Stano Čopík

Faktúra 2022

December

November

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
20222841 PZS 24     1.11.2022 PZS Poprad
8191335946 zemný plyn 872 RZ   2.11.2022 SPP Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   7.11.2022 MV SR Bratislava
2022215 PC HP 205 679     7.11.2022 N1 Comp Poprad
222545 hygienický materiál 771,84     7.11.2022 Miva Market Smižany
2000138 nástenná mapa 99     7.11.2022 Vojtech Kantor Ostrava
8316583005 telekom.služby 31,97 RZ   8.11.2022 Tcom Bratislava
8316505429 telekom.služby 30 RZ   8.11.2022 Tcom Bratislava
8316503604 telekom.služby 58,8 RZ   8.11.2022 Tcom Bratislava
2220075456 elektrina 361,45 RZ   8.11.2022 Energie2 Bratislava
14194724 telefónne poplatky 124,85 RZ   12.11.2022 Orange Bratislava
1419822 údržabársky materiál 930,29     16.11.2022 EL Mat E.D.E.N Poprad
950162212 služby poč. Siete 150 RZ   16.11.2022 Sanet Bratislava
2022105 správa sieť. typológie 189,6     16.11.2022 Dátové služby Smižany
3622111661 predĺženie domény 14,28     16.11.2022 Internet CZ Ktíš
45974 nástrojové vozíky 636     25.11.2022 Zdravmatsk Komárno
16112022 online prednáška mzdy 60     25.11.2022 Racio Education
2022010270 kancelárske potreby 220,64     25.11.2022 KP plus Poprad
2022234 tonery 365     29.11.2022 N1 Comp Poprad
1212 webinár mzd. Účtáreň 45     30.11.2022 Agent. Vzdelávania  Žiar nad Hronom

Október

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
868838804 zemný plyn 872 RZ   3.10.2022 SPP Bratislava
20222554 PZS 24 RZ   3.10.2022 PZS Poprad
3762202187 syst. podpora Magma 135,29 RZ   4.10.2022 AutoCont Prešov
220609 revízia alarm. Systému 126,96     5.10.2022 Kelcom Poprad
2022099 služby Outsourcing 189,6     5.10.2022 Dátové služby Smižany
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   7.10.2022 MV SR Bratislava
8314669585 telekom.služby 58,8 RZ   7.10.2022 Tcom Bratislava
8314671455 telekom.služby 30 RZ   7.10.2022 Tcom Bratislava
8314747428 telekom.služby 31,75 RZ   7.10.2022 Tcom Bratislava
2220066998 energie 344,05 RZ   7.10.2022 Energia 2 Bratislava
3762202383 nové verzie Magma 25,49     7.10.2022 AutoCont Prešov
222100103 servisné práce SPIN 387,14 RZ   7.10.2022 Asseco Bratislava
14194724 telefonne poplatky 121,85 RZ   12.10.2022 Orange Bratislava
205432022 učebnice  48,75     12.10.2022 Kníhkupectvo Kežmarok
202200424 servisné poplatky KIS 66,39     17.10.2022 Slov.národ.knižnica Martin
27153 vŕtačka 472,9     18.10.2022 U-Max Námestovo
4471022 ubytovacie a strav.služby 90     21.10.2022 Škola v prírode Vysoké Tatry
122055561 stravovacie kupóny 2921,7     24.10.2022 UP Dejeuner Bratislava
2022199201 videoseminár mzdy 30     25.10.2022 Inštitút cel. Vzdel. Košice
223095 EKG papier 40     25.10.2022 Medihum Bratislava
2380567084 kancelársky papier 132     26.10.2022 Lyreco Pezinok
2022010248 kancelárske potreby 192,97     27.10.2022 KP plus Poprad
1387922 údržbársky materiál 797,54     27.10.2022 EL Mat E.D.E.N Poprad
2380567217 kancelársky papier 27,6     27.10.2022 Lyreco Pezinok

September

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2200402962 učebnica 4,8     1.9.2022 Orbis Pictus Bratislava
86786691500 zemný plyn 872 RZ   2.9.2022 SPP Bratislava
1306922 údržbársky materiál 1749,52     2.9.2022 EL Mat E.D.E.N Poprad
522158156 vodné a stočné 239,22 RZ   2.9.2022 PVPS Poprad
2022083 služby Outsourcing 189,6     2.9.2022 Dátové služby Smižany
2022279 PZS 24 RZ   6.9.2022 PZS Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   7.9.2022 MV SR Bratislava
22153 revízia hasiac. prístrojov 121,32     8.9.2022 Gardošová IvetaKežmarok
2220055680 elektrina 210,66 RZ   9.9.2022 Energia 2 Bratislava
8312832213 telekom.služby  58,8 RZ   9.9.2022 T Com Bratislava
8312909914 telekom.služby  33,13 RZ   9.9.2022 T Com Bratislava
8312833966 telekom.služby  30 RZ   9.9.2022 T Com Bratislava
2022168 tlačiareň HP 259     12.9.2022 N1 Comp Poprad
2022169 tonery 469     12.9.2022 N1 Comp Poprad
14194724 telefónne poplatky 128,4 RZ   13.9.2022 Orange Bratislava
2022087 výmena routra 480     14.9.2022 Dátové služby Smižany
2220442 činn. Tech. PO a BOZ 162     22.9.2022 PBS Michlík Vikartovce
2121368 čistiace prostriedky 480,02     22.9.2022 Tatraglobal Poprad
204112022 učebnice AJ 2558,25     25.9.2022 Kníhkupectvo Kežmarok
11415358 úhrada poistného 136,59     26.9.2022 Union Bratislava
202205875 respirátory FFP2 480     27.9.2022 Kado Poprad
851148263 stravovacie kupóny 3213,16     27.9.2022 UP Dejeuner Bratislava
222773 hygienicke potreby 313,28     29.9.2022 Miva Market Smižany
2022010216 kancelársky materiál 555,25     29.9.2022 KP plus Poprad
1346222 údržbársky materiál 456,06     30.9.2022 EL Mat E.D.E.N Poprad

August

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
8649621374 zemný plyn 872 RZ   1.8.2022 SPP Bratislava
20221999 PZS 24 RZ   3.8.2022 PZS Poprad
1271422 údržbársky materiál 703,37     3.8.2022 EL Mat E.D.E.N Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   8.8.2022 MV SR Bratislava
2220047004 elektrina 182,88 RZ   11.8.2022 Energia2 a.s Bratislava
312022 montáž izol. Dvojskiel 624     11.8.2022 Sklenárstvo u Barana
8310987177 telekom.služby  58,8 RZ   11.8.2022 T Com Bratislava
8310989017 telekom.služby  30 RZ   11.8.2022 T Com Bratislava
8311065942 telekom.služby  30,73 RZ   11.8.2022 T Com Bratislava
322022 nárez skiel 180     12.8.2022 Sklenárstvo u Barana
14194724 telefónne poplatky 117,98 RZ   12.8.2022 Orange Bratislava
950162209 služby počit.siete 150 RZ   22.8.2022 Sanet Bratislava
122044369 stravovacie kupóny 3893,22     23.8.2022 UP Dejeuner Bratislava
2022077 služby Outsourcing 189,6     30.8.2022 Dátové služby Smižany
2022010200 kancelárske potreby 278,02     31.8.2022 KP plus Poprad

Júl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
8688301805 zemný plyn 872 RZ   1.7.2022 SPP Bratislava
2220038734 elektrina 265,74 RZ   6.7.2022 Energia2 a.s Bratislava
3762201353 syst.podpora Magma 135,29     6.7.2022 Autocont
202200111 výmena plyn.horáka 7831,2     6.7.2022 Emil Bednarčík - Plynoservis
1232922 údržbársky materiál 130,69     7.7.2022 EL Mat E.D.E.N Poprad
20221726 PZS 24 RZ   7.7.2022 PZS Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   7.7.2022 MV SR Bratislava
3762201512 nové verzie Magma 25,49 RZ   7.7.2022 Autocont Prešov
222070058 servisné práce SPIN 387,14 RZ   11.7.2022 Asseco Bratislava
8309108851 telekom. Poplatky 58,8 RZ   11.7.2022 T Com Bratislava
8309110409 telekom. Poplatky 30 RZ   11.7.2022 T Com Bratislava
8309186525 telekom. Poplatky 37,4 RZ   11.7.2022 T Com Bratislava
14194724 telefónne poplatky 109,99 RZ   13.7.2022 Orange Bratislava
2022065 správa sieť. typológie 189,6     18.7.2022 Dátové služby Smižany

Jún

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa
8678578245 zemný plyn 872 RZ   1.6.2022 SPP Bratislava
20221416 PZS 24 RZ   3.6.2022 PZS Poprad
11018401 batéria na ohrev vody 32,85     3.6.2022 Marianna plus s.r.o
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   6.6.2022 MV SR Bratislava
8307331121 telekom.služby 37,39 RZ   8.6.2022 Tcom Bratislava
8307256814 telekom.služby 58,8 RZ   8.6.2022 Tcom Bratislava
8307256814 telekom.služby 30 RZ   8.6.2022 Tcom Bratislava
9122002376 ASC agenda 559     8.6.2022 ASC Apl.Sof.Cons. Bratislava
2220033773 elektrina 327,08 RZ   10.6.2022 Energia2 a.s Bratislava
192165 čist. a dezin.prostriedky 298,65     11.6.2022 TVS
14194724 telefonne poplatky 109,99 RZ   13.6.2022 Orange Bratislava
2022055 služby Outsourcing 189,6     17.6.2022 Dátové služby  Smižany
11415358 úhrada poistného 136,59 RZ   20.6.2022 Union Bratislava
2220287 činnosť tech. PO a BOZP 162     27.6.2022 PBS-Michlík,s.r.o
221512 hygienické potreby 251,62     28.6.2022 Miva Market,s.r.o
2022010155 kancelársky materiál 287,62     29.6.2022 KP plus s.r.o Poprad
38422004 prenájom priest.kina 11,4 RZ   30.6.2022 Mesto Poprad

Máj

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
172022 videoseminár 30   3.5.2022 ICV Košice
20221130 PZS 24 RZ 4.5.2022 PZS Poprad
8668889438 splátka za plyn 872 RZ 4.5.2022 SPP Bratislava
2510646958 komunálny odpad 429 RZ 5.5.2022 Mesto Poprad
8305403572 telekom. služby 30 RZ 6.5.2022 Tcom Bratislava
8305473356 telekom. služby 32,95 RZ 6.5.2022 Tcom Bratislava
8305402124 telekom. služby 58,8 RZ 6.5.2022 Tcom Bratislava
5720075949 úhrada poistného 64   6.5.2022 Generali Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ 8.5.2022 MV SR Bratislava
  elektrina   RZ 9.5.2022 Energie 2 Bratislava
221139 hygienické potreby 701,87   9.5.2022 MIVA Smižany
2211138 hygienické potreby 270   9.5.2022 MIVA Smižany
212022 izolačné dvojsklo 132   10.5.2022 Sklenárstvo u Barana Poprad
20220072 sieťová vidlica,konektor 21,42   11.5.2022 Velmo.cz
202203253 respirátor FFP2 316,8   13.5.2022 Kado Poprad
14194724 telefónne poplatky 109,99 RZ 13.5.2022 Orange Bratislava
2022046 služby outsourcing 189,6   13.5.2022 Dátové služby Smižany
950162206 služby poč.siete Sanet 150 RZ 16.5.2022 Sanet Bratislava
2022109 tonery 691   20.5.2022 Igor Demčák
212741 čistiace potreby 453,86   27.5.2022 Tatraglobal Poprad
2210336 stroj na umývanie 577,13   27.5.2022 CarMedia.cz Pardubice

Apríl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma  Zmluva Objed. Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2022010069 kancelársky materiál 345,83     1.4.2022 KP plus Poprad
3752200881  podpora Magma 135,29 RZ   1.4.2022 AutoCont Žilina
375001011 nové verzie Magma 25,4 RZ   1.4.2022 AutoCont Žilina
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   1.4.2022 MV SR Bratislava
8688217148 zemný plyn 872 RZ   1.4.2022 SPP Bratislava
2022037 služby outsourcing 189,6     4.4.2022 Dátové služby Smižany
222030521 online školenie  71,7 RZ   5.4.2022 Asseco Bratislava
20220824 PZS 24 RZ   5.4.2022 PZS Poprad Matejovce
220020 výmena kľučky,montáž 372     5.4.2022 Igor Kroták Malý Slavkov
212483 čistiace potreby 142,75     6.4.2022 Tatrglobal Poprad
2220017678 elektrina 369,22 RZ   7.4.2022 Energie 2 Bratislava
8303545008 telekom. Služby 58,8 RZ   8.4.2022 Tcom Bratislava
8303619589 telekom. Služby 34,86 RZ   8.4.2022 Tcom Bratislava
8303546504 telekom. Služby 30 RZ   8.4.2022 Tcom Bratislava
222040092 servisné práce 387,14 RZ   8.4.2022 Asseco Bratislava
28042022 mzdová problematika 60     9.4.2022 Racio Education Prievidza
14194724 telef. poplatky 111,27 RZ   13.4.2022 Orannge Bratislava
220422 webinár 39     18.4.2022 RVC Prešov
2022 členský poplatok 25,8     21.4.2022 RVC Prešov
202202849 resoirátor FFP2 105,6     21.4.2022 Kado Poprad
202202868 tričko, rukavice 88,7     22.4.2022  Kado Poprad
122022079 stravovacie kupóny 3 650,34 RZ   23.4.2022 UP Dejeuner Bratislava
2022010083 kancelársky materiál 478,46     27.4.2022 KP plus Poprad
1153922 údržbársky materiál 113,98     29.4.2022 EL Mat E.D.E.N Poprad

Marec

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Dátum doručenia Dodávateľ
14194724 poplatky Orange 39,98 RZ 1.3.2022 Orange Bratislava
9707003015 ochrana objektu 24,56 RZ 1.3.2022 MV SR Bratislava
22022 oprava kancelárie 1775,2   1.3.2022 Jaroslav Hrablay Mengusovce
8620439487 zemný plyn 872 RZ 1.3.2022 SPP Bratislava
122012163 stravovacie kupóny 2840,74 RZ 1.3.2022 UP Dejeuner Bratislava
1222201018 školské tlačiva 37,31 RZ 1.3.2022 Ševt B.Bystrica
602200421 časopis Škola 26   2.3.2022 DR. Josef Raabe, s.r.o
20220557 PZS 24 RZ 2.3.2022 PZS Poprad Matejovce
2022010038 kancelársky materiál 247,69   2.3.2022 KP plus Poprad
220232 údržbársky materiál 1424,94   2.3.2022 Hiropro Poprad
2022011 odvoz stavebnej sute 216   6.3.2022 Abaton,s.r.o Poprad
8301687552 poplatky Tcom 30 RZ 8.3.2022 Tcom Bratislava
8301762050 poplatky Tcom 31,2 RZ 8.3.2022 Tcom Bratislava
8301685585 poplatky Tcom 58,8 RZ 8.3.2022 Tcom Bratislava
5922005058 prístup verejná správa 204   9.3.2022 Poradca podnikateľa Žilina
2022023 dátové služby 189,6   10.3.2022 Dátové služby Smižany
220100300 utierky 110,88   10.3.2022 CORA Gastro Poprad
2220009676 elektrina 315,29 RZ 10.3.2022 Energia 2 Bratislava
14194724 poplatky Orange 132,99 RZ 15.3.2022 Orange Bratislava
22002065 zmeny v zákone-školenie 38,5   18.3.2022 Verlag Dashofer, Bratislava
2203024 servis zdvíh. Zariadenia 139,2   23.3.2022 Velcon s.r.o, Vlkanová
220796 xerox papier 222   26.3.2022 Miva Market Smižany
220797 kancelársky materiál 418,15   26.3.2022 Miva Market Smižany
240322 zmeny v zmluvách-školenie 15   30.3.2022 RVC Prešov
11415358 poistná zmluva 136,59   31.3.2022 Union Bratislava
122017367 stravovacie kupóny 2435,94   31.3.2022 UP Dejeuner Bratislava

Február

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Dátum doručenia Dodávateľ
14194724 poplatky Orange 82,65 RZ 1.2.2022 Orange Bratislava
363522 členský poplatok Sanet 33,00 RZ 1.2.2022 Sanet Bratislava
8639763946 zemný plyn 872 RZ 1.2.2022 SPP Bratislava
1026122 údržbársky materiál 310,93   2.2.2022 EL Mat Poprad
122006854 stravovacie kupóny 2840,74 RZ 3.2.2022 UP Dejeuner Bratislava
220256 hygienický materiál 275,65   3.2.2022 Miva Market Smižany
12022 oprava kancelárie 958,6   3.2.2022 Jaroslav Hrablay Mengusovce
20220231 PZS 24 RZ 3.2.2022 PZS Poprad Matejovce
220077 údržbársky materiál 1160,94   3.2.2022 Hiropro Poprad
202204 tepovanie kobercov 80   4.2.2022 Juraj Kamenický Hranovnica
2220003926 elektrina 463,13 RZ 5.2.2022 Energia 2 Bratislava
1202201173 prenájom tlač. Zariadenia 115,27 RZ 7.2.2022 Z+ M Servis a.s
8299247530 poplatky Tcom 33,96 RZ 8.2.2022 Tcom Bratislava
1202201189 doúčtovanie klikov 365,46 RZ 8.2.2022 Z+ M Servis a.s, Bratislava
1202201190 odpredaj tlač.zariadenia 1,2 RZ 8.2.2022 Z+ M Servis a.s, Bratislava
8299172288 poplatky Tcom 58,8 RZ 8.2.2022 Tcom Bratislava
8299173844 poplatky Tcom 30 RZ 8.2.2022 Tcom Bratislava
342022 lyžiarsky kurz 4050   9.2.2022 Ján Alexa, Vernár
332022 lyžiarsky kurz 4200   9.2.2022 Ján Alexa, Vernár
2022013 správa sieť. Typológie 189,6   10.2.2022 Dátové služby Smižany
14194724 poplatky Orange 103,35 RZ 14.2.2022 Orange Bratislava
950162203 sanet 150 RZ 14.2.2022 Sanet Bratislava
522106668 vodné a stočné 350,21 RZ 22.2.2022 PVPS Poprad

Január

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluvy Dátum doruč. Dodávateľ
109262022 publikácia 66   4.1.2022 PS Domov Žilina
12022 účastnícky poplatok 30   4.1.2022 Inštitút CV Košice
321125 preprava nákl. Vozidlom 37,44   4.1.2022 Hiropro Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ 10.1.2022 MV SR Bratislava
8297321180 telekomunikačné služby 58,8 RZ 10.1.2022 T Com Bratislava
8297323216 telekomunikačné služby 30 RZ 10.1.2022 T Com Bratislava
8297394562 telekomunikačné služby 32,22 RZ 10.1.2022 T Com Bratislava
20213383 PZS 24 RZ 10.1.2022 PZS Matejovce
14194724 poplatky Orange 89,99 RZ 12.1.2022 Orange Bratislava
1202115412 prenájom tlačiarne 469,7 RZ 12.1.2022 Z+M Servis, Bratislava
212137 nájomné 1 RZ 12.1.2022 Nemocnica Poprad
3752200032 magma 25,49 RZ 13.1.2022 Autocont Žilina
8668767862 zemný plyn 872 RZ 14.1.2022 SPP Bratislava
2022008 správa sieť. Typológie 189,6   14.1.2022 Dátové služby Smižany
222010534 servisné práce 387,14 RZ 17.1.2022 Asseco Bratislava
212102 čistiace prostriedky 769,34   24.1.2022 Tatraglobal Poprad
222 servisné práce 90   28.1.2022 Peter Štefány Poprad
222010142 služby Spin 964,51   28.1.2022 Asseco Bratislava

Zmluvy 2022

Zmluva SPP PLYN

Zmluva SPP ELEKTRINA