Skip to main content
CAF tím
| Stano Čopík

Garant CAF tímu: Mgr. Miroslav Bednár - riaditeľ školy

Koordinátor CAF tímu: RNDr. Dáša Škodyová - zástupca riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 caf 1

Členovia CAF tímu:

PhDr. Tatiana Pavlíková - zástuoca riaditeľa školy pre odborné vzdelávania

PhDr. Andrea Zoričáková - predseda predmetovej komisie ošetrovateľstva

Mgr. Jana Kurucová - predseda predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Zuzana Hrivíková - predseda predmetovej komisia odborných predmetov

Bc. Erika Kilíšeková - ekonóm školy

PhDr. Andrea Kakalejčíková - pedagóg

PhDr. Jana Rothová - pedagóg

PhDr. Jana Kokoruďová, PhD. - pedagóg

Mgr. Zuzana Čopíková - pedagóg

Ing. Stanislav Čopík, PhD. - pedagóg

 

evs esf vuc ORIG