Skip to main content
Workshop dobrej praxe
| Daša Škodyová

Prezentácia implementácie modelu CAF do prostredia našej školy (a partnerskej zdravotníckej školy v Prešove) prebehla 20. septembra 2023 v priestoroch prešovskej galéria za účasti vedenia odboru školsktva VUC Prešov, zamestnancov prešosvkého úradu PSK, zástupcov agentúry Centire a riaditeľov stredných škôl prešovského kraja. Svoje nazbierané skúsenosti sme prezentovali príspevkom pána riaditeľa Mgr. Miroslava Bednára. Veríme, že naša snaha pomôže aj ďalším školám rozhodnúť sa nastúpiť do tohto vlaku a pomôcť si rásť.