Skip to main content
Získali sme ocenenie
| Daša Škodyová

V stredu, 7. septembra za účasti vedúceho odboru školstva PaedDr. Jána Furmana a predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Kataríny Surmíkovej Tatranskej, si riaditeľ Mgr. Miroslav Bednár prevzal ocenenie dvojročnej práce celej školy vo forme ocenenia EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF.