Skip to main content
Externá spätná väzba
| Daša Škodyová

Po desiatich mesiacoch od tvorby akčného plánu a začatia plnenia oblasti na zlepšenie prišlo k prvému dôležitému hodnoteniu zo strany Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Cafackým slovníkom prišlo k externej spätnej väzbe, kde na vec fundovaní odborníci z daného úradu prišli zhodnotiť náš progres v oblasti zavádzania CAFu na škole. V utorok 13.júna sme spolu so zástupcami z VÚC (K. Jurčišinová, V. Palfiová), z UNMS SR (doc. M. Hrnčiar, PhD., Ing. J. Čupka, Mgr. G. Hrehová), Nemocnice Poprad a.s. (Mgr. Z. Guthová, PhDr. S. Galajda) strávili príjemný deň. V prvej etape zainteresovaní partneri informovali našich hostí o vzájomnej spolupráci na plnení cieľov projektu "Zavedenie systémov kvality PSK" na zdravotke v Poprade. V druhej časti sme v rámci diskusie zástupcom z UNMS SR predstavili náš progres pri plnení akčného plánu v jednotlivých oblastiach. Dozvedeli sme sa cenné rady do ďalšej etapy zavádzania modelu CAF.