Skip to main content
Spolupráca študentského parlamentu s CAF tímom
| Jana Rothová

V rámci akcie "Farebný týždeň", ktorú organizoval študentský parlament mali možnosť naši žiaci vyjadriť svoj názor na chod školy vyplnením dotazníka.