Skip to main content
Vizitky školy
| Stano Čopík

V rámci bodu 9 "Zlepšiť vnímanie verejnosti na organizáciu verejnou prezentáciou úspešných absolventov" sme v spolupráci s externými zainteresovanými stranami za účasti žiakov a učiteľov popracovali na zlepšení imagu školy vo forme prezentačných videí.

My  sme zdravotka