Skip to main content
Školenie k externej spätnej väzbe
| Daša Škodyová

V piatok 17. februára 2023 za účasti zástupcov zriaďovateľa, školiteľov z firmy CENTIRE a celého CAF tímu sa konalo školenie k exzernej spätnej väzbe.