Skip to main content
Práca na akčnom pláne
| Stano Čopík

Počas obdobia október 2022 až máj/jún 2023 sme pracovali, pracujeme a budeme pracovať na akčnom pláne zlepšovania. Do príchodu hodniteľov budeme mať rozpracované alebo aj ukončenú pácu na deviatich resp jedenástich oblastiiach týkajúcich sa chodu a života školy. Na akčnom pláne participujú všetky zainteresované strany. Pravidelne sa stertávame, vymieňame si skúsenosti, poznatky, sledujeme progres a vyhodnocujeme jednotlivé oblasti v rámci CAF tímu. Vedenie CAF tímu konzultuje proces zlepšovanie s konzultantmi z CENTIRE za účasti Katky Jurčišinovej ako zástupcu zriaďovateľa (PSK).