Skip to main content
Školenie k akčnému plánu
| Daša Škodyová

CAFácky tím pokračoval v práci na projekte školením, ktoré sa týkalo metodickej tvorby akčného plánu zlepšovania podľa modelu CAF. Školenie sa konalo 29. septembra 2022. Výsledkom školenia bola finalizácia akčného plánu.