Skip to main content
Prezentácia samohodnotiacej správy
| Stano Čopík

Súčasťou zavádzania modelu CAF je pravidelné informovanie všetkých zamestnancov organizácie o dosiahnutýcg krokoch celého procesu. Dôležitým míľnikom bolo schválenie samohodnotaicej správy, s jej obsahom sme oboznámili všetkých zamestnancov 13. septembra 2022. 

 adobe Samohodnotiaca správa SZŠ Poprad