Skip to main content
Posúdenie na mieste
| Daša Škodyová

Prvý septembrový piatok k nám zavítal doc. Miroslav Hrnčiar aby oboznámil s procesom zavádzania modelu CAF na našej škole a vykonal tzv. "posúdenie na mieste", ktorého výseldkom bude spätná väzba na samohodnotiacu správu a pohľad z vonku na proces, ktorým sme si prešli. Strávili sme spolu príjemný deň, dozvedeli sa mnoho nových cafáckych vecí a získali sme cenné rady pre tvorbu akčného plánu.