Skip to main content
Práca CAF tímu - APRÍL 2022
| Stano Čopík

Počas celého mesiaca sme absolvovali niekoľko vzájomných stretnutí, na korých sme diskutovali o jednotlivých kritériách samohodnotiacej správy. Vždy sme si dopredu dohodli niekoľko subkritérií ktorým sme sa chceli venovať. Následne na stretnutí sme rozoberali naš často diametrálne rozdielne pohľady na danú problematiku. Naše rozdielne názory pramenili mnohokrát z nesprávneho pohľadu na dané subkritérium. Pomoc ale vždy prišla jednak po vypočutí rôznych postojov jednak zo strany našich konzultantov.