Skip to main content
  • Ľubka Lopuchová

Erasmus České Budejovice

Žiaci 3.ročníka začali 2-týždňovú stáž v nemocnici a v škole v Českých Budějoviciach.Program začal v 1.deň zoznámením sa na pôde školy prednáškou pána riaditela K.Štixa,a oboznámením sa s mimovyučovacimi i odbornými aktivitami s p.zástupkyňou M.Kudláčkovou....

Čítať ďalej…Erasmus České Budejovice