SERPENT - Taliansko

Projekt SERPENT prešiel plynule do poslednej zahraničnej mobility v meste OULX v Taliansku. Zúčastnili sa nej tri žiačky prvého ročníka Janka Danielčáková, Alenka Diabelková a Valika Saloušeková, traja žiaci druhého ročníka Martin Kičura, Michal Zavacký a Filip Kostroš a z pedagógov Mária Vagašová a Dáša Škodyová. Naši žiaci prezentovali prácu pod názvom Voda a ekonomika a výsledky mini výskumu „spotreba vody v domácnosti“ v partnerských krajinách. V časti „entertainment“ každá krajina vystúpila s inštrumentálnou skladbou a žiaci spoločne vytvorili SERPENT song. Počas celého týždňa sme navštívili mestá Oulx, Susa, Bardonechia, Turín a Sestriere. Ako sme sa mali posúďte z fotogalérie.

Projekt ukončíme na Slovensku v termíne od 6.júna do 11.júna. Potešilo by nás, ak by ste prejavili záujem zúčastniť sa záveru projektu. V prípade záujmu sa kontaktujte buď na hore uvedených žiakov alebo priamo u D. Škodyovej.

 (64 fotiek)

Vytlačiť