S.E.R.P.E.N.T. - Ceuta

Ďalšou etapou nášho SERPENT projektu bola mobilita v Ceute, Španielsko. Mobility sa zúčastnili žiačky III.A triedy Lenka Dominiková a Mirka Vartášová, žiaci I.B triedy Martin Kičura a Filip Kostroš a z radov pedagógov M. Mularčíková, I. Machová a D. Škodyová. Počas projektového týždňa sme absolvovali rôzne aktivity - návštevy chrámov a kostolov, prezentácie žiakov na tému Water and religion, interview a recepty partnerských krajín. Z kultúrneho programu spomeniem 12 tancov z našich 6 krajín, pláž a more. Ďakujem našim žiakom za výbornú reprezentáciu školy a kolegyniam za pomoc pri realizácii.

 (120 fotiek)

Vytlačiť