S.E.R.P.E.N.T. - logo

Každý projekt by mal mať svoje logo. A tak všetci zapojení do projektu sa mohli zamyslieť a navrhnúť logo, ktoré by charakterizovalo projekt S.E.R.P.E.N.T.. Naše návrhy sú v nasledujúcej galérii. Víťazné logo poputuje na stretnutie, kde každá krajina prinesie vlastný návrh a z nich sa zvolí jedno víťazné logo, ktoré bude logo tohto projektu.

Vytlačiť