OZNAM RŠ 10.02.2021

foto studenti 24Po včerajšom zverejnení najnovšej epidemiologickej situácie na Slovensku i v našom regióne a berúc do úvahy priestorové podmienky školy (tretiaci a štvrtáci vykonávajú prax v škole a tým obsadzujú väčšinu učební) vám oznamujem, že ešte nie je možný návrat do školy na prezenčné vyučovanie žiakom 1. a 2. ročníka a to až do 28.februára 2021. O situácii od 1.marca 2021 vás budem včas informovať.

Po včerajšom zverejnení najnovšej epidemiologickej situácie na Slovensku i v našom regióne vám oznamujem, že žiaci 3. a 4. ročníka budú pokračovať v prezenčnej forme vyučovania aj od 15.2 do 19.2.2021. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa otestovali všetci žiaci a jeden z rodičov každého neplnoletého žiaka. Test má platnosť 7 dní a štvrtáci potrebujú test s platnosťou do 17.2.2021, tretiaci s platnosťou do 19.2.2021. Negatívny výsledok testu je podmienkou vstupu do školy (opäť bude potrebné doniesť aktuálne Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti). O situácii od 1.marca 2021 vás budem včas informovať.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy

Vytlačiť