Oznam RŠ 10.12.2020

Vážení rodičia, milí študenti, kolegyne a kolegovia.

V posledných dňoch sme opakovane usmerneniami vlády, krízového štábu či vyjadreniami ministrov smerovaní od nadšeniu z možného otvorenia škôl pre prezenčné vzdelávanie, po sklamanie z podmienok, ktoré žiaci, ich rodičia a zamestnanci škôl musia splniť, ak chceme žiakov vrátiť do školských lavíc. Aktuálne nám v decembri viac hrozí lockdown ako návrat do školy, ale situácia sa môže zmeniť a my musíme byť pripravení na všetko.

Čas rýchlo beží, onedlho tu máme vianočné prázdniny – čas, kedy si každý zaslúži oddych a rodinnú pohodu a nerád by som vám toto nádherné obdobie kazil pracovnými úlohami. Preto sa už teraz chcem pripraviť na návrat do školy v januári (v to pevne verím). Vyzývam všetkých žiakov k veľkej zodpovednosti pri terajšej dištančnej forme vzdelávania, nezanedbávajte žiadny predmet, pracujte systematicky, plňte si zadané úlohy, pretože po návrate sa musíme prednostne zamerať na hodiny cvičení z odborných predmetov a predovšetkým prax – aj keď tu veľa závisí od epidemiologickej situácie v našom zmluvnom pracovisku, Nemocnici Poprad.

Rozhodol som sa preto urobiť predbežný prieskum medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi, v ktorom chcem zistiť vaše názory na momentálne platné podmienky otvorenia školy pre riadne vyučovanie. Prieskum zašleme prostredníctvom EDUPAGE a prosím vás o odpovede na otázky a dodržanie termínu ich odoslania.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy

Vytlačiť