Oznam rodičom – 29.10.2020

foto studenti 09Ešte minulý týždeň sme, napriek pandemickej situácii a dištančnému vzdelávaniu, mohli praktické vyučovanie v končiacich ročníkoch vyučovať v škole. Žiaľ, po vyhlásení čiastočného „lockdownu“ od 24.10.2020 sme o túto možnosť prišli. Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pozastavilo praktickú časť vyučovania až do odvolania. Klasické praktické vyučovanie sa bude realizovať až po návrate žiakov do škôl, a potom možno aj niekoľko týždňov vcelku.

Znamená to, že teraz musíme prispôsobiť vyučovanie novej situácii. Opäť upravíme rozvrh hodín (ktorý bol zmenený kvôli vyučovaniu praxe v škole) a hlavne upravíme obsah vyučovania, predovšetkým v odborných predmetoch. Vaše deti dostanú konkrétne informácie o rozvrhu prostredníctvom edupage.

Aj naďalej platí, že triednym učiteľkám musíte vy alebo vaše dieťa oznamovať neúčasť na dištančnom vyučovaní (vyšetrenie u lekára, problémy s internetovým pripojením ...). Taktiež je dôležité oznámiť nám, že ste vy alebo vaše dieťa boli svojim lekárom alebo RÚVZ zaradený do karantény, že ste boli testovaný alebo vám zistili pozitívny výsledok testu na COVID19.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy

Vytlačiť