Oznam žiakom a rodičom 18.10.

foto studenti 02Pred týždňom minister školstva prerušil riadne vyučovanie na strených školách a nariadil prejsť na dištančné vzdelávanie žiakov. Zrušené boli aj záujmové, kultúrne, športové a spoločenské aktivity. O niekoľko dní neskôr Ministerstvo zdravotníctva SR po rokovaniach s Úradom verejného zdravotníctva SR rozhodlo, že žiaci končiacich ročníkov (štvrtáci a večernisti) budú môcť praktické vyučovanie absolvovať priamo v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, tretiaci v laboratórnych podmienkach školy. Naše zmluvné pracovisko – Nemocnica Poprad, a.s. však momentálne čelí nepriaznivej epidemiologickej situácii, preto po konzultáciách s RÚVZ teraz na prax do nemocnice nepôjdeme. Znamená to, že tretiaci, štvrtáci a večernisti budú na praktické vyučovanie dochádzať do školy, ostatné hodiny absolvujú dištančne z domu. Prváci a druháci sa budú vzdelávať iba z domu. V tejto situácii sa pre nás prioritou stalo praktické vyučovanie a hodiny cvičení v odborných predmetoch, preto sme museli upraviť rozvrh hodín tak, aby žiaci časovo zvládli praktické vyučovanie v škole a ostatné predmety dištančne z domu. Sú však možné ďalšie úpravy rozvrhu, preto denne sledujte jeho prípadné aktualizácie.

foto studenti 08Čaká nás náročné obdobie. Myslím si, že spôsob vyučovania ktorý nás čaká je náročnejší ako klasický. A to pre všetkých – žiakov, učiteľov aj rodičov. Zatiaľ nikto nevie, ako dlho dištančné vzdelávanie potrvá. Predpovede nie sú veľmi optimistické, určite to bude viac ako pár týždňov. My budeme podávať stopercentné „výkony“. To isté čakáme od vás. Na samotné učenie sme pripravení a skúsenosti už máme. Teraz nás však čaká aj hodnotenie a klasifikácia a určite to nebude administratívnym spôsobom, ako to bolo na konci minulého školského roku. Žiadam všetkých žiakov, a rodičov aby im boli pri tom nápomocní: pristupujte k vyučovaniu zodpovedne, zúčastňujte sa každej vyučovacej hodiny, pripravujte sa a absolvujte každý test, písomnú prácu či inú formu hodnotenia, ktorú od vás budeme vyžadovať. Na rozdiel od minulého školského roku teraz minister školstva umožnil na školách konať komisionálne skúšky a my k nim pristúpime vtedy, ak počas dištančného vzdelávania nebudeme mať dosť podkladov na hodnotenie a klasifikáciu. A ešte jedna výzva. Epidemiologická situácia u nás má farbu z tých posledných odtieňov sivej, teda sme už v červenej fáze.

Milé moje študentky a študenti.

Žiadam vás všetkých, ako budúcich zdravotníckych pracovníkov, buďte uvedomelí a zodpovední, dôverujte odborníkom a riaďte sa ich odporúčaniami. Edukačne pôsobte aj na svoje okolie, lebo aj takáto činnosť bude neskôr náplňou vašej práce.

Tretiaci, štvrtáci a sanitári.

Zatiaľ sme jediný typ škôl, ktorý aj v čase dištančného vzdelávania bude časť žiakov učiť v škole. A dokonca je možné, že budete (štvrtáci) priamo pomáhať zdravotníckym zariadeniam zvládať nepriaznivú situáciu nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Dodržiavanie hygienických opatrení v škole si postrážime prevádzkovými opatreniami a prostredníctvom vyučujúcich. Vy však budete na prax dochádzať – cestovať. Nepodceňte žiadnu, aj naoko nevinnú situáciu, buďte zodpovední a to aj vo svojom voľnom čase. Stačí totiž jeden pozitívny žiak/pedagôg a končí možnosť praxovať v škole a (radšej nepokračujem)

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy

Vytlačiť