Oznam riaditeľa školy 12.10.2020

foto studenti 07Minister školstva vydal usmernenie k vyučovaniu počas pandémie COVID-19 platné od 12.10.2020. Podľa neho sa bude vyučovanie na stredných školách realizovať dištančnou formou až do odvolania. Žiadam všetkých žiakov, aby denne sledovali pokyny cez EDUPAGE a web stránku školy. Dištančné vzdelávanie sa na našej škole začne 13.10.2020 podľa aktuálneho rozvrhu hodín, od žiakov sa vyžaduje účasť na vyučovaní počas hodín platného rozvrhu t.z.v čase od 7:50 do 12:35 (každá trieda má iný koniec vyučovania). Pokyny k praktickému vyučovaniu dištančnou formou budú zverejnené počas nasledujúcich dní. Očakávam ďalšie usmernenia ministerstva školstva a ministerstva zdravotníctva, podľa ktorých vydám konkrétnejšie pokyny týkajúce sa organizácie vyučovania a prevádzky školy.

Miroslav Bednár
riaditeľ školy

Vytlačiť