Všeobecné povinne zverejňované informácie

Pokyny RŠ počas COVID pre školský rok 20120/2021 

adobePokyny_SZS_2020_2021.pdf

Etický kódex pedagogického zamestnanca SZŠ Poprad

adobeEticky_kodex_pedagogickeho_zamestnanca.pdf

Vytlačiť