Členovia ŽSR

Žiacka školská rada pri SZŠ v Poprade

Žiacka školská rada (ŽŠR) reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich vo vzťahu k vedeniu školy. Hlavnými úlohami ŽŠR je obhajovať práva a záujmy žiakov, vyjadrovať sa k programu výchovno-vzdelávacej činnosti a podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

Koordinátor ŽŠR: PhDr. Jana Rothová

Výbor ŽŠR pre školský rok 2019/2020

Predseda: Júlia Viktória Imriščáková

Podpredseda: Ján Bukovina

Športový referent: Adam Kočiš

Kultúrny referent: Jakub Rybovič

Zapisovateľ: Mária Grešová

Ďalší členovia: Miriam Baranová (1. PS A) Zuzana Halčinová (1. PS A) Michaela Ferencová (1. PS B) Slavomíra Milá (1. PS B) Adam Kočiš (2. ZA A) Michal Železník (2. ZA A) Patrícia Nadžadyová (2. ZA B) Viktória Chovanová (2. ZA B) Ján Koky (2. ZA B) Peter Mezovský (3. ZA A) Júlia Viktória Imriščáková (3. ZA B) Jakub Rybovič (3. ZA B) Agnesa Budzáková (4. ZA A) Anna Gáborová (4. ZA A) Filip Nadžady (4. ZA A) Ján Bukovina (4. ZA B) Mária Grešová (4. ZA B)

Zástupca v Rade školy: Júlia Viktória Imriščáková

Vytlačiť