Krúžková činnosť

V školskom roku 2019/2020 otvárame 14 krúžkov, v ktorých žiaci môžu tráviť zmysluplne svoj voľný čas, realizovať svoje túžby a sny, hľadať si nových priateľov a skúsiť tvoriť nové projekty. Vybrať si študenti môžu z nasledujúcich krúžkov:

1. Zdravotnícky krúžok

Cieľom krúžku je naučiť študentov zručnostiam pri realistickom znázorňovaní rán, ktoré využívajú pri súťažiach , prezentáciách a výučbe prvej pomoci v školách, verejných akciách, dňoch otvorených dverí a podobne .Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : PhDr. Anna Takáčová

2. Putovanie za prijímačkami

Cieľom krúžku je zvýšiť záujem študentov o prírodné vedy a prírodovedné predmety. Krúžok sa realizuje prostredníctvom zaujímavých akcií a exkurzií ako je napr. Noc výskumníkov, Vida centrum Brno a pod. Súčasťou krúžku je aj príprava končiacich ročníkov na prijímacie pohovory vybraných fakúlt z biológie a chémie nad rámec učiva SZŠ. Krúžok je určený pre študentov 3.-4. Ročníkov

Krúžok vedie : Mgr. Zuzana Čopíková, RNDr. Margita Šlosárová

3. Herbológia

Cieľom krúžku je zoznámiť študentom s čarom bylinkárstva, ktoré má v našej krajine hlboké korene. Zároveň ich naučiť ako sa bylinky pestujú, zbierajú , uskladňujú a ako účinkujú. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Ľuboslava Lopuchová

4. Fonendoskop

Cieľom krúžku je príprava a vedenie školského časopisu ,tvorba vlastných žiackych prejavov a rozširovanie ich slovnej zásoby. S časopisom sa zúčastňujú regionálnych a celoslovenských súťaží. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Jana Kurucová

5. Recykluj a chráň

Cieľom krúžku je zvýšiť záujem študentov o ochranu nášho životného prostredia, ktoré je mimoriadne ohrozené. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : PhDr. Mária Dobrovská

6. Červený kríž v akcii

Cieľom krúžku je práca pre SČK realizáciou rôznych aktivít- zbierky, darcovstvo krvi, spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ pri zabezpečovaní zdravotníckej služby na športových, kultúrnych a iných akciách usporiadaných inštitúciami a organizáciami v meste Poprad a okolitom regióne. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Miloslava Slobodová

7. Turistický krúžok

Cieľom krúžku je zvýšiť záujem študentov o pohyb v prírode a vytvoriť pozitívny postoj študentov k svojmu fyzickému zdraviu cez rôzne pohybové aktivity a budovať zdravé sebavedomie , či posilnenie osobnostných vlastností študentov ako vytrvalosť, rozhodnosť a pod. Zároveň je cieľom krúžku motivovať mladých ľudí k zmysluplnému využívaniu voľného času.Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : PhDr. Jana Kokoruďová,PhD.

 

8. Nové trendy v IKT.

Krúžok je určený milovníkom nových technológií, bez ktorých sa moderné zdravotníctvo nemôže zaobísť. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : Ing.Stanislav Čopík ,PhD.

9. Bowlingový krúžok

Cieľom krúžku je vytvoriť pozitívny postoj študentov k svojmu fyzickému zdraviu cez obľúbený šport bowling,zároveň budovať zdravé sebavedomie , či posilnenie osobnostných vlastností študentov ako vytrvalosť, rozhodnosť a pod. Zároveň je cieľom krúžku motivovať mladých ľudí k zmysluplnému využívaniu voľného času. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Lenka Litvinová

10. Rozprávajme po anglicky

Cieľom krúžku je príprava študentov na písomnú časť maturitnej skúšky - gramatický prehľad, rozvoj čítania s porozumením, počúvania textov v AJ. Ďalej rozvoj slovnej zásoby a práca s online testami. Krúžok je určený pre študentov 4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Lenka Slaninová

11. Asistent v praxi pre 4.ročník

Cieľom krúžku je príprava študentov na teoretickú a praktickú časť MS s obohatením informácií z ošetrovateľstva. Krúžok je určený pre študentov 4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Jana Dunajčanová

12. Dobrovoľníci v akcii

Krúžok využije altruistické aktivity na podporu dobra alebo zlepšovania ľudského života. Recipročne, táto činnosť môže u dobrovoľníka vytvárať pocit vlastnej hodnoty a rešpektu. Jednotlivec nemá pri vykonávaní dobrovoľníctva žiadny finančný zisk. Dobrovoľníctvo je cenené pre rozvoj zručností, socializácie a zábavu. Je určené aj na nadviazanie kontaktov pre prípadné budúce zamestnanie. Mnohí dobrovoľníci sú špeciálne vyškolení v oblastiach, v ktorých pracujú, ako je medicína, vzdelanie alebo mnohé iné. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Ľuboslava Mičundová

13. Angličtina v praxi

Vedieť anglicky je dôležité pre povolanie zdravotníka a krúžok bude rozvíjať u žiakov hovorenú angličtinu, aby sa dokázali uplatniť vo svojom povolaní aj v bežnom živote. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Katarína Zahradníková

14. Desaťprstová hmatová metóda

Cieľom krúžku je zvládnuť 10-prstovú hmatovú metódu písania na klávesnici, čo zvyšuje možnosť uplatnenia študentov v praxi. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie : Mgr. Mária Vagašová

Vytlačiť