Ativity ŽSR

Aktivity ŽSR pre školský rok 2019/2020

September

 • Oboznámenie sa do štatútom ŽSR
 • Voľba členov ŽSR
 • Voľba zástupcu do Rady školy
 • Plán aktivít v novom školskom roku

Október

 • Aktivity v školskom roku 2019/2020
 • Imatrikulácia prvákov
 • Medzitriedna súťaž o najlepší prospech a najlepšiu dochádzku za 1. polrok školského roku 2019/2020

November

 • Deň študentstva
 • Bowlingový turnaj žiakov
 • Hallowen

December

 • 06.12. Mikulášsky deň
 • Vianočná výzdoba
 • Vianočná pošta
 • Vianočná burza

Január

 • Zber šatstva a hračiek
 • Vyhlásenie výsledkov – najlepší prospech a najlepšia dochádzku za 1. polrok školského roku 2019/2020

Február

 • 14.02. Valentínsky deň
 • Valentínska pošta

Marec

 • 21.03. Deň Downovho syndrómu
 • 28.03. Deň učiteľov

Apríl

 • 1. apríl deň naopak
 • 22.04. Deň zeme

Máj

 • 13.05. Bežecký maratón

Jún

 • Jánske blato
 • Rozlúčka so štvrtákmi

Ostatné:

 • Triedenie odpadu
 • Doplnenie ponuky „desiat“
 • Žolík - ospravedlnenie nepripravenosti na vyučovacej hodine

Vytlačiť