Druhá stáž v Mladej Boleslavi

V termíne od  11.3.- 24.3.2012 sa vyučujúce Mgr. Ľ. Lopuchová a Mgr. Z. Jančeková zúčastnili v rámci projektu Leonardo odbornej stáže v Mladej Boleslavi. Počas pobytu vyučujúce pracovali v moderných podmienkach Klaudiánovej oblastnej nemocnice a.s., kde mali možnosť zvyšovania svojich odborných vedomostí a zručností. Taktiež navštívili sociálne a zdravotnícke zariadenia zamerané na starostlivosť o mentálne postihnutých, apalikov a geriatrických klientov. Svoju stáž obohatili o poznatky získané počas návštevy u sprostredkovateľského partnera projektu Strednej zdravotníckej školy a Vyššej odbornej školy zdravotníckej v Mladej Boleslavy. 

 (24 fotiek)

Vytlačiť