Stáž v Mladej Boleslavi

V termíne od  10. do 21. októbra sa vyučujúce Mgr. A. Myšičková a Mgr. L. Cimermanová zúčastnili v rámci projektu Leonardo odbornej stáže v Mladej Boleslavi. Počas pobytu vyučujúce pracovali v moderných podmienkach Klaudiánovej oblastnej nemocnice a.s., kde mali možnosť zvyšovania svojich odborných vedomostí a zručností. Taktiež navštívili sociálne a zdravotnícke zariadenia zamerané na starostlivosť o mentálne postihnutých, apalikov a geriatrických klientov. Svoju stáž obohatili o poznatky získané počas návštevy u sprostredkovateľského partnera projektu Strednej zdravotníckej školy a Vyššej odbornej školy zdravotníckej v Mladej Boleslavy.

 (79 fotiek)

Vytlačiť