Bobor sa bude usmievať aj ďalej

Každá cesta má začiatok aj koniec, a to platí aj pre Bobrove putovanie za zdravým úsmevom s našimi deťmi. Dnes sme v rámci projektu "Bobrov úsmev" boli na ZŠ v Spišskej Sobote naposledy. Deťom Bobor odovzdal darčeky - ako prejav vďačnosti za ochotu a spoluprácu za štyri uplynulé mesiace. Nefalšovaná radosť a úsmevy detí mu boli najväčšou vďakou a zadosťučinením za jeho úsilie.

(12 fotiek)

Vytlačiť