Zloženie predmetových komisií

1.Všeobecnovzdelávacie predmety:

Predseda PK : Mgr. Jana KURUCOVÁ – SJL

Členovia:

Mgr. Bednár Miroslav - MAT

Mgr. Tomková Katarína – ETV, DEJ, OBN

Ing. Čopík Stanislav, PhD. – MAT, INF

Mgr. Husárová Tatiana – ANJ

Mgr. Litvínová Lenka – TSV

Mgr. Čopíková Zuzana – ANJ, BIO

Mgr. Machová Iveta – NEJ, INF

Mgr. Vagašová Mária – NAV, LAT, INF

RNDr. Škodyová Dáša – FYZ, CHE

Mgr. Slaninová Lenka - ANJ

2. Odborné predmety:

Ošetrovateľstvo

Predseda PK: PhDr. Jana KOKORUĎOVÁ, PhD. – ZOA, ANF

Členovia:

Mgr. Cimermanová Lýdia – OAD, ZOA, PRP

Mgr. Dunajčanová Jana – OAD, PRP, ZOA

PhDr. Faixová Daniela – ZOA, PPK

Mgr. Dobrovská Mária – OAD, ZOA

Mgr. Hrivíková Zuzana – OAD, ZOA

PhDr. Kaklejčíková Andrea – OAD, ZOA, PRP

PhDr. Kokoruďová Jana – OAD, ZOA

Mgr. Lopuchová Ľuboslava – OAD

PhDr. Melicharová Jana – OAD, ZOA

Mgr. Mičundová Ľuboslava – OAD, SOS, ZOA

Mgr. Myšičková Andrea – OAD, ZOA

PhDr. Pacigová Stanislava – OAD, ZOA

PhDr. Pavlíková Tatiana – OAD, ZDE, PPK

PhDr. Rothová Jana – OAD, ZOA, ORZ

Mgr. Slobodová Miloslava – OAD, ZOA

PhDr. Takáčová Anna – OAD, ZOA

PhDr. Teplická Eva, MPH – OAD, ZOA

Mgr. Zahradníková Katarína – OAD, PRP, ZOA

PhDr. Andrea Zoričáková – OAD, PPK

Mgr. Žihlavníková Valéria – OAD, PRP, ZOA

Odborné  predmety

Predseda PK: Mgr. Zuzana Hrivíková - ZKC

Členovia:

MUDr. Hrivík Alexander – ZKC

PhDr. Teplická Eva – ANF

Mgr. Myšičková Andrea – AZD

Mgr. Vagašová Mária - AZD

Mgr. Lopuchová Ľuboslava - ANF

MUDr. Mária Pompová - PAT

Vytlačiť