Zamestnanci

Vedenie školy

riaditel2
Mgr. Miroslav BEDNÁR
riaditeľ školy
 

zastupca odborny
PhDr. Tatiana PAVLÍKOVÁ
zástupca pre odborné vzdelávanie


RNDr. Daša Škodyová
zástupca pre všeobecné vzdelávanie

hospodar
Anna KILIŠEKOVÁ
hospodár školy
vedodbor
Mgr. Valéria ŽIHLAVNÍKOVÁ
vedúca študijného odboru

Zamestnanci školy

Interní učitelia

Mgr. Miroslav BEDNÁR
Mgr. Eva BEDNÁROVÁ
Mgr. Lýdia CIMERMANOVÁ
Ing. Stanislav ČOPÍK, PhD.
Mgr. Zuzana ČOPÍKOVÁ
PhDr. Mária DOBROVSKÁ
Mgr. Jana DUNAJČANOVÁ
PhDr. Daniela FAIXOVÁ
Mgr. Tatiana HUSÁROVÁ
Mgr. Zuzana HRIVÍKOVÁ
PhDr. Andrea KAKALEJĆÍKOVÁ
PhDr. Jana KOKORUĎOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KURUCOVÁ
Mgr. Zuzana LITOMERICKÁ
Mgr. Lenka LITVÍNOVÁ
Mgr. Ľuboslava LOPUCHOVÁ
Mgr. Bibiána MACKOVÁ
Mgr. Iveta MACHOVÁ
PhDr. Jana MELICHAROVÁ
Mgr. Andrea MYŠIČKOVÁ
PhDr. Tatiana PAVLÍKOVÁ
PhDr. Jana ROTHOVÁ
Mgr. Miloslava SLOBODOVÁ
Mgr. Lenka SLANINOVÁ
RNDr. Dáša ŠKODYOVÁ
PhDr. Anna TAKÁČOVÁ
PhDr. Eva TEPLICKÁ, MPH.
Mgr. Mária VAGAŠOVÁ
Mgr. Katarína ZAHRADNIKOVÁ
PhDr. Andrea ZORIČÁKOVÁ
Mgr. Valéria ŽIHLAVNÍKOVÁ

Externí učitelia

MUDr. Mária POMPOVÁ
MUDr. Alexander HRIVÍK
Mgr. Adriána AUGUSTÍNOVÁ

THP pracovníci

Anna KILÍŠEKOVÁ
Anna FIREKOVÁ
Zuzana HANDZUŠOVÁ
Tomáš KILÍŠEK
Beáta KOČOVÁ
Anna REICHWALDEROVÁ
Zlata VALLUŠOVÁ
Helena VALOSOVÁ

 

Životopis riaditeľa školy

miro zivotopis

VZDELANIE:

1976 - 1980 Gymnázium Poprad

1980 - 1985 Pedagogická fakulta Banská Bystrica

 

PROFESIONÁLNA PRAX:

1985 - 1987 Základná škola Liptovská Teplička, učiteľ

1987 - 2003 Stredná zdravotnícka škola Poprad, učiteľ

od 18.6.2003 Stredná zdravotnícka škola Poprad, riaditeľ

Vytlačiť