Praktické maturitné skúšky

V dňoch 24.5.-27.5.2022 prebiehajú na našej škole praktické maturitné skúšky. Skúšky sa konajú na internom a chirurgickom oddelení Nemocnice Poprad. Komisie od rána pozorne sledujú jednotlivých žiakov pri výkonoch, ako si chystajú pomôcky, ich komunikáciu s pacientom, správnosť postupu pri výkone, či schopnosť zorganizovať si prácu. Ako sa hovorí “ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“, a tak sa darí aj jednotlivým študentom. Praktická maturitná skúška je druhou časťou maturitného maratónu, ktorý zavŕšime na budúci týždeň ústnou skúškou. Tak držme si palce navzájom , aby sme na konci maratónu boli všetci spokojní.

  • Prakticka_maturitna_skuska_01
  • Prakticka_maturitna_skuska_02
  • Prakticka_maturitna_skuska_03
  • Prakticka_maturitna_skuska_04
  • Prakticka_maturitna_skuska_05
  • Prakticka_maturitna_skuska_06
  • Prakticka_maturitna_skuska_07
  • Prakticka_maturitna_skuska_08

Vytlačiť