Na hodinách OTY v 1.B

Praktické vyučovanie v prvom ročníku prebieha na hodinách ošetrovateľských techník ... žiaci 1.B majú na hodinách veselo ... 

  • oty_1B_1
  • oty_1B_2
  • oty_1B_3
  • oty_1B_4

Vytlačiť