Výbor Klubu absolventov

Predseda: Eva RODÁKOVÁ

Členovia výboru: Lucia KAPOLKOVÁ

Sofia STANISLAVOVÁ

Anna LACEKOVÁ

Martin VANEČKO

Vytlačiť