Stretnutie po 45 rokoch

Ušli letá a prišiel čas,

uvidieť sa spolu zas.

Nech sa trieda ako predtým,

stretne zas za stolom jedným.

Stretnutie sa konalo v budove, ktorá bola niekedy našou strednou školou a v súčasnosti je hotelom Tatramonti. Prítomné spolužiačky i triedneho profesora Mgr. Karola Alföldiho, MPH s manželkou privítala Mgr. Petronela Osacká, PhD. V úvode sa poďakovala Vierke Vernarecovej-Risíkovej a Evke Štefkovej-Bednárovej za pomoc pri realizovaní stretnutia.

 old skolanova skola

Budova bývalej SZŠ teraz hotel V júnové popoludnie 2.6.2017 otvorili absolventky IV.DS, ktoré študovali v rokoch 1968-1972 spoločne knihu spomienok.

stara trieda

Také sme boli pred 45-timi rokmi

Skonštatovali, že každý školský rok im dal niečo nové a výnimočné. Spomínali, čo všetko zažili na hodinách v triede, na svojich profesorov i doktorov, ktorí ich pripravovali na povolanie. Spomínali na hodiny praxe v nemocnici, na zemiakové brigády, na stužkovú i na maturitu, ktorú urobili všetky. Niektoré pokračovali v štúdiu na vysokých školách a niektoré sa vrhli do práce. Skonštatovali, že aj keď v ich životoch sa veľa zmenilo, stredná škola zohrala v živote každej nezastupiteľnú úlohu.

V júni 1972 boli tínedžerkami na prahu dospelosti a celý život mali pred sebou so všetkými jeho starosťami i nástrahami. V súčasnosti stoja na prahu seniorského veku a dá sa povedať, že dve tretiny života každá má za sebou. Neúprosný čas však poznamenal ich tváre a vo vlasoch pribudli šediny.

 teraz 01

Po 45-tich rokoch

Mnohé sú babičkami a tešia sa z vnúčat. No začína čas, keď človek začína bilancovať. Prítomné si pripomenuli, že ich bolo 28 a štyri spolužiačky už nežijú. Postavením, minútou ticha a spomienkou vzdali úctu spolužiačkam: Daniele Dlouhej, MuDr. Oldřiške Dvořákovej, Dane Hargašovej a Ľudmile Labisovej. Ešte pred voľnou debatou P. Osacká poprosila pána profesora triedneho o pár slov. Triedny profesor pospomínal rôzne príhody z triedy a z lyžiarskeho. Vyzdvihol úspechy niektorých spolužiačok – MUDr. Oldřišky Dvořákovej, MUDr. Veroniky Jendrichovskej- Bobuľskej, Mgr. Petronely Osackej, PhD. a MUDr. Márii Pitoňákovej-Kičkovej.

teraz 02

Znova sme prežili nezabudnuteľné chvíle a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. Petronela Osacká, PhD.

 

Vytlačiť