Oznam riaditeľa školy 9.5.2021

Od pondelka 10.mája 2021 je naša škola "v ružovom okrese". Škola sa riadi vecami podľa infografiky MŠ SR. 

19588

Pre vstup dp školy je potrebné predložiť potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré je rozdielne pre plnoletých žiakov a pre neplnoletých žiakov. Pre neplnoletých žiakov je potrebné aby si bolo tlačivo podpísané zákonným zástupcom.

potvrdenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka (PDF)

potvrdenie o bezinfekčnosti neplnoletého žiaka/zákonného zástupcu (PDF)

Mgr. Miroslav Bednár, r.š.

Vytlačiť