Zmluvy, objednávky, faktúry 2013

Faktúry - December 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
3841301243 prenájom 79 RZ   29.11.2013 Mesto Poprad 326470
131644 hrnčeky s potlač. 306   51/2013 2.12.2013 PRO GRUP SNV 36610607
131645 zákazka - ZŤP 846,48   45/2013 2.12.2013 PRO GRUP SNV 36610607
2013010382 kancel.potreby 152,68   49/2013 2.12.2013 KP Plus Poprad 36475025
7452017954 prepl.plynu -3860,01 RZ   5.12.2013 SPP Bratislava 35815256
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ   2.12.2013 Generali Bratislava 35709332
7312864938 splátka plynu 819 RZ   4.12.2013 SPP Bratislava 35709332
300366395 predplatné 12,5     5.12.2013 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
300208791 predplatné 49,49     5.12.2013 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
9070116101 ochrana budovy 8,3 RZ   9.12.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana budovy 3,98 RZ   9.12.2013 KR PZ Prešov 7355850
3756799923 vyúčtov.telef.hov. 84,54 RZ   9.12.2013 TCOm 35763469
3002911212 školský nábytok 2527,9   58/2013 11.12.2013 Daffer Prievidza 36320439
3002901211 školský nábytok 2527,9   59/2013 11.12.2013 Daffer Prievidza 36320439
7111130340 športové potreby 157,9   60/2013 11.12.2013 Sportrysy Poprad 10723242
3112013 stravovanie žiakov  429,3 RZ   11.12.2013 Ing.Peter Juščák Poprad 14344297
62413 učebné pomôcky 234,42   61/2013 11.12.2013 Učebné pomôcky B.Bystrica 31641199
342013 učebné pomôcky 299,24   62/2013 12.12.2013 Aduspharm Poprad 43775608
2013106 papier HP 128   63/2013 13.12.2013 N1 comp Poprad 35345292
201300758 servisné poplatky 66,39 RZ   16.12.2013 Slov.národná knižnica 36138517
500100 koberec 102,06   64/2013 16.12.2013 Interier Invest Poprad 36190381
20130336 žaluzie 648   69/2013 17.12.2013 Bendík Martin Poprad 32861737
13050006 nábytok 239   65/2013 18.12.2013 Nábytok Prešov 31710174
10130100 učebné pomôcky 1800   66/2013 18.12.2013 Helago - Bratislava 45614270
10113101 PC k sprac.údajov 756   67/2013 18.12.2013 Helago - Bratislava 45614270
10130102 učebné pomôcky 1539,6   68/2013 18.12.2013 Helago - Bratislava 45614270
2013113 PC 990   71/2013 18.12.2013 N1 comp Poprad 35345292
201315 disk pre server 390   72/2013 18.12.2013 N1 comp Poprad 35345292
2013010409 kancel.potreby 88,76   70/2013 18.12.2013 KP Plus Poprad 36475025
3472013 stravovanie žiakov  315 RZ   20.12.2013 Ing.Peter Juščák Poprad 14344297
5231697066 vyúčtov.telef.hov. 44,06 RZ   23.12.2013 Orange Bratislava 35697270
132797 hygienické potreby 339,94   74/2013 27.12.2013 MIVA Market Smižany 36704041
3621303294 Magma 193,28 RZ   30.12.2013 AutoCont Žilina 36396222
20131220 kancel.potreby 475   73/2013 30.12.2013 VI-KI Praktik Poprad 37748301
6413549 za služby 2000   01/2013/SF 2.12.2013 Satel Slovakia Poprad 31712797

Faktúry - November 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
113104009 stravné lístky 2132,34 RZ   4.11.2013 LeCheque Dejeuner 313966674
162013 športové potreby 263   46/2013 4.11.2013 Galajda Poprad 44631642
2013010343 kancelárske potreby 78,37   49/2013 7.11.2013 KP Plus Poprad 36475025
11310984 servis softveru 20,17     4.11.2013 MRP-Company Valaská 31582320
5913045791 predplatné 19,98     5.11.2013 Poradca Žilina   31592503
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.11.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.11.2013 KR PZ Prešov 7355850
272013 stravovanie žiakov 405,9 RZ   10.11.2013 Praktik Poprad 14344297
3756622069 vucnet 131,45 RZ   8.11.2013 Tcom Bratislava 35763469
2240003524 el. energia 941 RZ   4.11.2013 VSE Košice 36211222
104 účast.poplatok 30     18.11.2013 Steva B.Bystrica 41970489
1482013 športové potreby 60   52/2013 4.11.2013 Ladislav Dvorščak Prešov 34508376
5228059864 mob.tel.popl. 44 RZ   15.11.2013 Orange Bratislava 35697270
172013 športové potreby 500   54/2013 15.11.2013 Galajda Poprad 44631642
92013 prenájom šport. 76,97   52/2013 22.11.2013 DK-contractors Matejovce 46228608
112013 florbal strav. 166   50/2013 22.11.2013 Livers Poprad Matejovce 45527679
3756639564 telef.poplatky 78,04 RZ   25.11.2013 Tcom Bratislava 35763469
3756622069 vucnet 131,45 RZ   19.11.2013 Tcom Bratislava 35763469
950161312 služby Sanet 150 RZ   25.11.2013 Sanet Bratislava 17055270
51311071 predplatné 72,75     27.11.2013 Raabe Bratislava 35908718
2013277 BOZP, PO 100 RZ   20.11.2013 Ing. Majerčák Matejovce 40328490
113111640 stravné lístky 1525,14 RZ   20.11.2013 LeCheque Dejeuner 31396674
513112069 vodné, stočné 265,39 RZ   25.11.2013 Veola Poprad 36500968

Faktúry - Október 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
2013010277 kancelárske potreby 147,1   39/2013 30.9.2013 KP Plus Poprad 36475025
213100063 servisné práce iSpin 387,14 RZ   3.10.2013 Asseco Solutions Bratislava 602311
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.10.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.10.2013 KR PZ Prešov 7355850
7307828612 splátka plynu 985 RZ   7.10.2013 SPP Bratislava 35815256
20131011 čistiace a dezinfekčné 532,06   41/2013 9.10.2013 Tatraglobal Poprad 36456756
2412013 stravovanie žiakov 335,7 RZ   8.10.2013 Juščak Peter Kišovce 14344297
20131012 hygienické potreby 378   42/2013 10.10.2013 Miva Market Smižany 36704041
7340132121 predplatné 64,2     11.10.2013 IURA EDITION Bratislava 31348262
754778743 vucnet 131,48 RZ   15.10.2013 Tcom Bratislava 35763469
30005 účastnícky poplatok 30     16.10.2013 Akadémia vzdelávania 47337494
755651962 vyúčtovanie telef.hovorov 78,5 RZ   18.10.2013 Tcom Bratislava 35763469
5224355375 vyúčtovanie telef.hovorov 44,15 RZ   18.10.2013 Orange Bratislava 35697270
3621302652 servisné služby Magma 25,49 RZ   22.10.2013 AutoCont Žilina 36396222
13654 Bio enzym 150   44/2013 25.10.2013 BIO Enzym Poprad 69639485
3621302768 systemová podpora Magma 193,28 RZ   25.10.2013 AutoCont Žilina 36396222

Faktúry - September 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
413218003 vodné, stočné 120,18 RZ   30.0.82013 Veola Poprad 36500968
950161309 služby sanet 150 RZ   2.9.2013 Sanet Bratislava 17055270
6782406057 účastnícky poplatok 10     3.9.2013 Slov.zdrav. Univerzita 165361
6782406064 účastnícky poplatok 10     3.9.2013 Slov.zdrav. Univerzita 165361
272825150 za ubytovanie 14     3.9.2013 Slov.zdrav. Univerzita 165361
7312799996 splátka plynu 985 RZ   5.9.2013 SPP 35815256
9070116102 ochrana objektu 3,98 RZ   6.9.2013 KR PZ Prešov 735850
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   6.9.2013 KR PZ Prešov 735850
8753873995 vucnet 131,45 RZ   9.9.2013 Tcom Bratislava 35763469
5753874179 vyúčtovanie tel. hov. 55,72 RZ   9.9.2013 Tcom Bratislava 35763469
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ   10.9.2013 Generali Bratislava 35709332
130100375 učebnice 414,24     13.9.2013 Vydavateľstvo Osveta 31604676
20133021 výukový program 69     13.9.2013 SWX - Praha 15288498
113089678 stravné lístky 2314,5 RZ   16.9.2013 Le Cheque Dejeuner 31396674
5220762763 vyúčtovanie mob. hov. 44 RZ   18.9.2013 Orange Bratislava 35697270
130640 servisné práce 76,86 RZ   23.9.2013 Kelcom Poprad 31687342
161 revízia has.prístrojov 98,16 RZ   24.9.2013 Gardošová Kežmarok 35216417

Faktúry - August 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.8.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116102 ochrana objektu 3,98 RZ   7.8.2013 KR PZ Prešov 7355850
2240003524 dodávka elektriny 941 RZ   5.8.2013 VSE Košice 36211222
7277832534 splátka plynu 985 RZ   5.8.2013 SPP Bratislava 35815256
20130525 žiarovky 40,8     6.8.2013 Majtech Poprad 32872127
2752917896 vucnet 131,45 RZ   6.8.2013 T Com Bratislava 35763469
3752918090 vyúčtovanie telef.hov. 48,49 RZ   6.8.2013 T Com Bratislava 35763469
9130002104 agenda školy 189     12.8.2013 ASC Bratislava 31361161
113079625 stravné lístky 2132,34 RZ   16.8.2013 Le Cheque Bratislava 31396674
20130808 kancelársky materiál 205     19.8.2013 VIKI Praktik Poprad 37748301
1132208579 školské tlačiva 102,62 RZ   19.8.2013 ŠEVT Banská Bystrica 31331131
20130117 lepenie PVC 1260,87     20.8.2013 Linotex Poprad 36448672
5217081035 vyúčtovanie telef.hov. 50.04 RZ   26.8.2013 Orange Bratislava 35697270
130609 výmena komunikátora 198,36 RZ   27.8.2013 Kelcom Poprad 31687342

Faktúry - Júl 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
1682013 stravovanie žiakov 132,3 RZ   4.7.2013 Juščák Peter 14344297
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   8.7.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   8.7.2013 KR PZ Prešov 7355850
7312755644 splátka plynu 985 RZ   8.7.2013 SPP Poprad 35815256
4751915330 vucnet 131,45 RZ   5.7.2013 T Com Bratislava 35763469
5751807698 internet  8,39 RZ   5.7.2013 T Com Bratislava 35763469
8751917396 telef.poplatky 77,5 RZ   5.7.2013 T Com Bratislava 35763469
213070102 servisné práce 387,14 RZ   10.7.2013 Asseco Solutions 602311
132013 Lukáč Bohuš 680   25/2013 17.7.2013 Lukáč Bohuš 45326711
3621301779 magma 25,49 RZ   17.7.2013 Auto Cont Žilina 36396222
1132205660 školské tlačiva 54,14     18.7.2013 ŠEVT B.Bystrica 31331131
1320847 pranie prádla 19,2 RZ   30.7.2013 Nemocnica Poprad 36513458
3621301897 magma 193,28 RZ   30.7.2013 Auto Cont Žilina 36396222
5213409067 za mobilné telef.popl. 45,87 RZ   30.7.2013 Orange Bratislava 35697270

Faktúry - Jún 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
2013053 tlačiareň, tonery 205   20/2013 31.5.2013 N1 comp Poprad 35345292
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ   29.5.2013 Generali Bratislava 35709332
131212733 za informačný riadok 60 RZ   29.5.2013 Mediatel Bratislava 35859415
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.6.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.6.2013 KR PZ Prešov 7355850
1412013 stravovanie žiakov 225,9 RZ   6.6.2013 Praktik Poprad 14344297
7282777472 splátka plynu 985 RZ   5.6.2013 SPP Bratislava 35815256
20130606 revízia VTZ 333   21/2013 8.6.2013 VIKI Praktik 37748301
2750992246 telefónne poplatky 72,2 RZ   10.6.2013 Tcom Bratislava 35763469
4750992062 vucnet 131,45 RZ   10.6.2013 Tcom Bratislava 35763469
2013056 tonery 132,7   22/2013 14.6.2013 N1 comp Poprad 35345292
5209736866 mobilné telef.služby 44,64 RZ   20.6.2013 Orange  35697270
2013136 BOZP, PO 75 RZ   21.6.2013 Ing. Majerčák Poprad 40328490
122013 revízia VTZ 1400   23/2013 21.6.2013 Lukáč Bohuš Poprad 45326711
2013010187 kancelárske potreby 58,55   24/2013 25.6.2013 KP Plus Poprad 36475025

Faktúry - Máj 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2240003524 dodávka elektriny 941 RZ   6.5.2013 VSE 36211222
113043919 stravné lístky 1525,14 RZ   6.5.2013 Le Cheque Dejenuer 31396674
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   6.5.2013 KR PZ Prešov 735850
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   6.5.2013 KR PZ Prešov 735850
7267773296 splátka plynu 985 RZ   6.5.2013 SPP Poprad 35815256
20130504 hygienické potreby 504   13/2013 7.5.2013 VI-KI Praktik 37748301
2750029092 vyúčtovanie telef.hovorov 69,86 RZ   9.5.2013 Tcom Bratislava 35763469
1750028908 vucnet 131,45 RZ   9.5.2013 Tcom Bratislava 35763469
131003 hygienické potreby 55,08   14/2013 9.5.2013 MIVA Smižany 36704041
1162013 stravovavie žiakov 252 RZ   9.5.2013 Juščak Peter Poprad 14344297
3112310678 krovinorez 413,3   15/2013 15.5.2013 Mountfield Poprad 36377147
20130011 písací stol, skrinka 328   05/2013 15.5.2013 TOMI Poprad 45337837
5206082708 vyúčtovanie telef.hovorov 44,14 RZ   21.5.2013 Orange Bratislava 35697270
52013 skrinka na dokumentáciu 168   7/2013 21.5.2013 Stolárstvo Vydrník 43544258
413209624 vodné a stočné 242,86 RZ   23.5.2013 Veola Poprad 36500968
950161306 služby Sanet 150 RZ   24.5.2013 Sanet Bratislava 17055270
20130505 WC sedatka, dávkovače 217   18/2013 25.5.2013 VI-KI Praktik 37748301
113051333 stravné lístky 1828,74 RZ   27.5.2013 Le Cheque Dejenuer 31396674

 

Faktúry - Apríl 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
7312687122 splátka plynu 985 RZ   4.4.2013 SPP 35815256
2012010084 kancelárske potreby 86,04     2.4.2013 KP Plus Poprad 364875025
113031028 stravné lístky 1949,64 RZ   4.4.2013 LeCheque dejeuner 31396674
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   8.4.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   8.4.2013 KR PZ Prešov 7355850
59130163802 školenie 54     8.4.2013 Poradca podnikateľa 31592503
872013 stravovanie žiakov 261,9 RZ   8.4.2013 Praktik Poprad 14344297
4749043582 vucnet 131,45 RZ   9.4.2013 Tcom 35763469
2749043766 telef.poplatky 75,16 RZ   9.4.2013 TCom 35763469
14194724 mobilné poplatky 46,51 RZ   23.4.2013 Orange Bratislava 35697270
3621300995 Magma system.podpora 193,28 RZ   24.4.2013 Autocont Žilina 36396222
6171342 predplatné časopisu 15     24.4.2013 Ecopress Bratislava 31333524
213040177 servisné práce Ispin 387,14 RZ   24.4.2013 Asseco Solitions 602311
3621300881 magma 25,49 RZ   17.4.2013 Autocont Žilina 36396222
31005 Deň učiteľov 541,2   01/2013 SF 2.4.2013 Dajako Poprad 36492396

 

Faktúry - Marec 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
512013 stravovanie žiakov 189 RZ   6.3.2013 Ing. Juščak Poprad 14344297
32913168 nájomné 1 RZ   5.3.2013 Mesto Poprad 326470
6748063925 Telefonne poplatky 70,61 RZ   7.3.2013 Tcom Bratislava 35763469
6748063736 vucnet 131,45 RZ   7.3.2013 Tcom Bratislava 35763469
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ   6.3.2013 Generali Bratislava 35709332
113021471 stravné lístky 1524,6 RZ   6.3.2013 LeCheque Dejeuner 31396674
950161303 služby Sanet 150 RZ   6.3.2013 Sanet Bratislava 17055270
363513 členský poplatok 33 RZ   6.3.2013 Sanet Bratislava 17055270
2510442961 odvoz odpadu 328,9 RZ   1.3.2013 Mesto Poprad 326470
7413816908 nedoplatok plynu 1825 RZ   6.3.2013 SPP Poprad 35815256
413203223 vodné a stočné 133,38 RZ   4.3.2013 Veola Poprad 36500968
7312663645 splátka plynu 985 RZ   4.3.2013 SPP Poprad 35815256
1132202332 školské tlačiva 14,39   2/2013 4.3.2013 ŠEVT B.Bystrica 31331131
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.3.2013 KR PZ Prešov 7355850
9070116102 ochrana objektu 3,98 RZ   7.3.2013 KR PZ Prešov 7355850
2013028 PC 820   03/2013 14.3.2013 N1 comp Poprad 35345292
130277 čistiace a dezinf.prostr. 262,36   04/2013 14.3.2013 Tatraglobal Poprad 36456756
32913182 nájomné 0,79 RZ   25.3.2013 Mesto Poprad 326470
2013067 výkon funkcie PO 75 RZ   15.3.2013 Ing. Majerčák Poprad 40328490
5198769196 mobilné telef.poplatky 43,14 RZ   19.3.2013 Orange Bbratislava 35697270
3841300231 nájomné 16,26 RZ   19.3.2013 Mestský úrad Poprad 326470

 

Faktúry - Február 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
213010814 servisné práce iSpin 387,14 RZ   30.1.2013 Asseco Solutions Bratislava 602311
2240003524 dodávka elektriny 627,56 RZ   30.1.2013 VSE Košice 36211222
113012810 stravné lístky 2010,36 RZ   30.1.2013 Le Cheque Dejeuner 31396674
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.2.2013 KR PZ Prešov 735850
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.2.2013 KR PZ Prešov 735850
182013 stravovanie žiakov 240,3 RZ   6.2.2013 Ing. Jučšák Peter Praktik 14344297
7317624991 splátka plynu 985 RZ   4.2.2013 SPP Bratislava 35815256
1306454 služba Optimum 49,1     8.2.2013 WebHouse Trnava 36743852
13050002 kreslo čalinené 348,5   2012 12.2.2013 Nábytok Prešov 31710174
20130071 dramatická paťka 55,19     8.2.2013 Abecedy Bratislava 45907731
747081595 vyučtovanie telef.hovorov 67,7 RZ   8.2.2013 Tcom Bratislava 35763469
201400304 Magazín zdravia predpl. 4,8   2012 11.2.2013 Petit Press Bratislava 35790253
3112310217 snehová fréza 737,5     13.2.2013 Mountfield Martin 36377147
7413816908 splátka plynu 365,63 RZ   14.2.2013 SPP Bratislava 35815256
2747081342 vucnet 131,45 RZ   8.2.2013 Tcom Bratislava 35763469
3841300126 nájomné TEV 36 RZ   14.2.2013 Mesto Poprad 326470
2013 členský poplatok 100     18.2.2013 Asociácia SZŠ Košice  
5195140320 vyučtovanie telef.hovorov 41,98 RZ   15.2.2013 Orange Bratislava 35697270

 

Faktúry - Január 2013

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
9070116102 ochrana objektu 3,98 RZ   9.1.2013 KR PZ Prešov 735850
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   9.1.2013 KR PZ Prešov 735850
52518 predplatné 49,5     4.1.2013 ALFA+AVIS 31602436
1200804 328,66     5.1.2013 Plynoservis 14342758
6746102950 vucnet 131,45 RZ   9.1.2013 Tcom 35763469
8746103201 telef.poplatky 79,91 RZ   9.1.2013 Tcom 35763469
5745973291 internet-prístup 8,39 RZ   9.1.2013 Tcom 35763469
7212730914 splátka plynu 985 RZ   9.1.2013 SPP 35815256
3621203346 Magma 193,28 RZ   9.1.2013 Autocont Žilina 36396222
207 účastnícky poplat. 20     9.1.2013 Nár.ústav Bratislava 699438
1221750 nájomné 1     17.1.2013 NsP Poprad 36513458
213010321 služby iSPIN 964,51 RZ   17.1.2013 Asseco Bratislava 602311
8101300010 halog.žiarovky 88,2   1.00 21.1.2013 FaxCopy Poprad 35729040
3841300011 nájomné 36 RZ   21.1.2013 Mesto Poprad 326470
5192037450 mob.telef. 1 RZ   21.1.2013 Orange 35697270
5191531136 mobil.poplatky 51,52 RZ   21.1.2013 Orange 35697270
61004 účastnícky poplat. 35     21.1.2013 Akadémia vzdeláv. 441074
7413816908 nedoplatok plynu 2190,63 RZ   22.1.2013 SPP 35815256
2013007 tlačiaren 150   3 24.1.2013 N1 Comp Poprad 35345292
13992510 predplatné 22     22.12013 JurisDat Bratislava 11821973
3621300050 Magma 25,49 RZ   23.1.2013 Autocont Žilina 36396222
1221831 pranie prádla 34,2 RZ   23.1.2013 NsP Poprad 36513458

 

Objednávky

č. obj. Predmet objednávky Hodnota s DPH Viazanosť k zmluve Dátum vyhotovenia Dodávateľ Schválil
jan.13 halogenové žiarovky 90 €   7.1.2013 Fax Copy Poprad Kilíšeková
feb.13 školské tlačiva 60   5.2.2013 ŠEVT B.Bystrica Kilíšeková
mar.13 kancelárske potreby 105 €   14.1.2013 ViKi Praktik Kilíšeková
apr.13 školské tlačiva 50,00 €   30.4.2013 ŠEVT B.Bystrica Kilíšeková
máj.13 nábytok 400 €   30.4.2013 TOMI Poprad Kilíšeková
jún.13 toner, oprava monit. 200 €   25.4.2013 Ing.Demčak N 1 comp Kilíšeková
júl.13 PC + ND 800 €   14.3.2013 Ing.Demčak N 1 comp Kilíšeková
aug.13 čistiace potreby 300 €   11.3.2013 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
sep.13 snehová fréza 750 €   13.2.2013 Mountfield Poprad Kilíšeková
okt.13 kancelárske potreby 100 €   26.3.2013 KP Plus Poprad Kilíšeková
nov.13 stravné lístky 1 920 €   26.3.2013 LeCheque Dejeuner Kilíšeková
01/2013 SF Deň učiteľov 550 €   29.3.2013 Dajako Poprad Kilíšeková
dec.13 stravné lístky 1 500 €   30.4.2013 LeCheque Dejeuner Kilíšeková
13/2013 hygienické potreby 500 €   30.4.2013 ViKi Praktik Kilíšeková
14/2013 hygienické potreby 70 €   7.5.2013 MIVA Market Smižany Kilíšeková
15/2013 krovinorez 400 €   15.5.2013 Mountfield Poprad Kilíšeková
16/2013 el.mater. 100 €   15.5.2013 EL MAT Poprad Kilíšeková
17/2013 žiarovky 40 €   15.5.2013 Majtech Poprad Kilíšeková
18/2013 WC sedatka 200 €   22.5.2013 ViKi Praktik Kilíšeková
19/2013 stravné lístky 1 800 €   22.5.2013 LeCheque Dejeuner Kilíšeková
20/23013 tlačiareň, tonery 200 €   31.5.2013 Ing.Demčak N 1 comp Kilíšeková
21/2013 servisné práce VTZ 300 €   6.6.2013 ViKi Praktik Kilíšekovž
22/2013 tonery 150 €   6.6.2013 Ing.Demčak N 1 comp Kilíšeková
23/2013 revízia VTZ 1 400 €   17.6.2013 Lukáč Bohuš Poprad Kilíšeková
24/2013 kancelárske potreby 100 €   17.6.2013 KP Plus Poprad Kilíšeková
25/2013 skúška el.zar. 700 €   17.6.2013 Lukáč Bohuš Poprad Kilíšeková
26/2013 žiarovky 50 €   5.8.2013 Majtech Poprad Kilíšeková
27/2013 ASC agenda 180 €   12.8.2013 ASC Consultants Bratislava Kilíšeková
28/2013 školské tlačiva 100 €   12.8.2013 ŠEVT B.Bystrica Kilíšeková
29/2013 PVC podlaha 1 300 €   12.8.2013 Linotex Poprad Kilíšeková
30/2013 stravné lístky 2 100 €   13.8.2013 LeCheque Dejeuner Kilíšeková
31/2013 dezinf.materiál 300 €   14.8.2013 ViKi Praktik Kilíšeková
32/2013 hygienické potreby 600 €   14.8.2013 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
33/2013 kancelárske potreby 300 €   5.9.2013 KP Plus Poprad Kilíšeková
34/2013 učebnice 400 €   5.9.2013 Osveta Martin Kilíšeková
35/2013       9.9.2013 Firma SWX Kilíšeková
36/2013 stravné lístky 1 800 €   13.9.2013 LeCheque Dejeuner Kilíšeková
37/2013 servis  150 €   10.9.2013 Kelcom Poprad Kilíšeková
38/2013 revízia PO 200 €   16.9.2013 Gardoš Kežmarok Kilíšeková
39/2013 kancelárske potreby 100 €   25.9.2013 KP Plus Poprad Kilíšeková
40/2013 kancelárske potreby 100 €   25.9.2013 Papyrus Poprad Kilíšeková
41/2013 čistiace potreby 200 €   1.10.2013 MIVA Market Smižany Kilíšeková
42/2013 učebné pomocky 150 €   3.10.2013 Aduspharm Poprad Kilíšeková
43/2013 el.mater. 100 €   16.10.2013 EL MAT Poprad Kilíšeková
44/2013 bioenzym 150 €   25.10.2013 BIO Enzym Kilíšeková
45/2013   900 €   6.11.2013 PRO GRUP SNV Kilíšeková
46/2013 šport.potreby 300 €   30.10.2013 Galajda Poprad Kilíšeková
47/2013 kancelárske potreby 300 €   4.11.2013 ViKi Praktik Kilíšeková
48/2013 stravné lístky 2 100 €   4.10.2013 LeCheque Dejeuner Kilíšeková
49/2013 kancelárske potreby 150 €   4.11.2013 KP Plus Poprad Kilíšeková
50/2013 stravovanie florb. 170 €   13.11.2013 Livers Matejovce Kilíšeková
51/2013 keramika 300 €   13.11.2013 PRO GRUP SNV Kilíšeková
52/2013 špor.poháre 60 €   13.112013 Ladislav Dvoršščak Prešov Kilíšeková
53/2013 prenájom šp.haly 80 €   13.11.2013 DK contractour Matejovce Kilíšeková
54/2013 šport.potreby 500 €   15.11.2013 Galajda Poprad Kilíšeková
55/2013 čistiace potreby 500 €   19.11.2013 Tatraglobal Poprad Kilíšekovž
56/2013 stravné lístky 2 000 €   19.11.2013 LeCheque Dejeuner Kilíšeková
57/2013 kancelárske potreby 300 €   29.11.2013 KP Plus Poprad Kilíšeková
58/2013 škol.nábytok 2 600 €   9.12.2013 Daffer B.Bystrica Kilíšeková
59/2013 škol.nábytok 2 600 €   9.12.2013 Daffer B.Bystrica Kilíšeková
60/2013 šport.potreby 300 €   9.12.2013 Sport Rysy Poprad Kilíšeková
61/2013 projektor 250 €   11.12.2013 Učebné pomocky B.Bystrica Kilíšeková
62/2013 učebné pomocky     11.12.2013 Aduspharm Poprad Kilíšeková
63/2013 PC + ND 1 000 €   11.12.2013 N1 comp Poprad Kilíšeková
64/2013 koberec 120 €   11.12.201 Interier Invest Poprad Kilíšeková
65/2013 nábytok 300 €   11.12.2013 Nábytok Prešov Kilíšeková
66/2013 učebná pomocka 1 650 €   17.12.2013 Helago Bratislava Kilíšeková
67/2013 PC + ND 700 €   17.12.2013 Helago Bratislava Kilíšeková
68/2013 učebná pomocka 1 400 €   17.12.2013 Helago Bratislava Kilíšeková
69/2013 žalúzie 650 €   17.12.2013 Bendík Poprad Kilíšeková
70/2013 kancelárske potreby 150 €   18.12.2013 KP Plus Poprad Kilíšeková
71/2013 HDD server 400 €   18.12.2013 N1 comp Poprad Kilíšeková
72/2013 PC + ND 900 €   18.12.2013 N1 comp Poprad Kilíšeková
73/2013 čistiace potreby 500 €   18.12.2013 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
74/2013 hygienické potreby 400 €   18..12.2013 MIVA Market Smižany Kilíšeková

Zmluvy

Zmluva č.01/2013

Zmluva č.02/2013

Zmluva č.03/2013

Zmluva č.04/2013

Zmluva č.05/2013

Vytlačiť