• Doškoľovanie zdravotníckych pracovníkov

   Zdravotnícky asistenti, ktorí ukončili štúdium do 31.augusta 2013 môžu výkony súvisiace s navýšenými kompetenciami vykonávať až po preškolení podľa § 4e vyhlášky. Absolventi, ktorí ukončili štúdium do 31.augusta 2008 musia absolvovať aj preškolenie podľa §4d vyhlášky. Viac informácií sa dozviete TU.

  • Kurz prvej pomoci

   Podľa zákona sú všetci žiadatelia o vodičký preukaz povinní absolvovať kurz prvej pomoci. Viac info o kurze, ktorý organizuje naša škola (ako dlhá trvá, čo je jeho náplňou, vzorové testy, ukážky z kurzov a prihlášky) sa dozviete TU.

  • V školskom roku 2018/2019 na našej škole otvoríme štúdium
  • 1 v odbore 5356 M zdravotnícky asistent - denné štvorročné štúdium pre absolventov základných škôl - dve triedy v každom ročníku

  • 2 v odbore 5356 N zdravotnícky asistent - dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium určené pre absolventov stredných škôl s maturitou - jedna triede v každom ročníku


  • rozvrh na zajtra

Chyba

Zásuvný modul captcha nebol nastavený alebo nájdený. Spojte sa s administrátorom webu.

Zadajte e-mailovú adresu vášho účtu. Bude vám na ňu zaslaný overovací kód. Po jeho obdržaní si môžete zmeniť heslo k účtu.