Nový rok 2021

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, ctení rodičia a priatelia školy.

Ďakujem vám za vynaložené pracovné úsilie v náročnom roku 2020, za zodpovedný prístup k vyučovaniu v doteraz nepoznaných podmienkach, za pochopenie rozhodnutí, ktoré bolo potrebné prijať a za spoluprácu.

Do nadchádzajúceho roku 2021 vám želám veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti v pracovnom aj osobnom živote. Rok 2021 asi nezačne optimálne, ale spoločne si želajme, aby pokračoval a končil tak, ako ho k tomu predurčuje jeho zápis – na jednotku.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školyNY2021-2

Vytlačiť